Wat is de Wet van Aantrekkingskracht? Hoe werkt het?

 • Wat is de Wet van Aantrekkingskracht?
 • Hoe werkt de Wet van Aantrekkingskracht?
 • Hoe kan ik het effectief gebruiken?
 • Is de Wet van Aantrekkingskracht onzin?

Misschien heb je de bekende film The Secret gezien die was gebaseerd op de Law of Attraction. Maar wat er in die film werd verteld, was niet compleet. In dit artikel zal ik de ontbrekende wetenschap onthullen die de film over het manifesteren je niet vertelde.

In korte en eenvoudige bewoordingen kan ik de Wet van Aantrekking uitleggen als het vermogen om alles aan te trekken waar we aan denken.

Het klinkt eenvoudig maar en is meer voor nodig om zo’n complexe theorie uit te leggen. Laten we er dieper op ingaan. Gesteund door wetenschap en feiten, wordt aangenomen dat er enkele universele wetten zijn die de gebeurtenissen van alles in deze wereld beheersen. Deze wetten werken ongeacht leeftijd, geslacht, sociale status, gezondheid en vergelijkbare kenmerken waar we het meest om geven. De Wet van Aantrekking werkt op ons mentale vermogen.

De Wet van Aantrekking gebruikt de kracht van onze geest om dingen in realiteit te manifesteren.

Het kan van alles zijn, zoals geld, werk, liefde, gezondheid, relatie, etcetera. Je hoeft je alleen maar te concentreren op dat wat je in werkelijkheid wilt met volledig geloof, maar je moet er ook voorzichtig mee zijn, want als je je onbewust concentreert op negatieve uitkomsten, dan zal dat ook waar worden.

Maar als je met 100% overtuiging en een goed plan naar de positieve resultaten gaat, zul je hier enorm succes mee behalen.

Een goed plan? Ja, je leest het goed. Als je wilt dat er iets gebeurt volgens je keuze, dan is een goed plan nodig om te slagen. De Wet van Aantrekkingskracht leert, dat als je een doel voor ogen hebt, het haalbaar is als je er volledig van overtuigd bent en als je actie onderneemt op basis van een goed plan om te komen waar je wilt zijn.

Wat is de wet van aantrekkingskracht?

Laten we een stap verder ingaan op de vraag wat is de Wet van Aantrekking?

Zoals ik al eerder zei is de Wet van Aantrekking het vermogen om aan te trekken waar we aan denken. Deze wet is echter veel complexer dan het lijkt, daarom zijn maar heel weinig mensen in de wereld zich volledig bewust zijn van de kracht en het (be)oefenen van de Wet van Aantrekkingskracht.

De meeste mensen denken dat ze het begrijpen, maar ze manifesteren niet of nauwelijks dat wat ze echt graag willen.

De Wet van Aantrekkingskracht is een universele wet en werkt voor iedereen, automatisch, in ons dagelijks leven. Maar degenen die er een beter begrip van hebben, gebruiken het voor hun eigen verbetering of volgens hun behoeften.

Bewust of onbewust gebruiken we allemaal de Wet van Aantrekking al door de signalen uit te zenden en meer terug te krijgen van wat we hebben gevraagd via onze signalen. Deze signalen zijn de trillingen die we uitzenden naar het Universum. We verspreiden zowel positieve als negatieve trillingen. Soms bewust en soms weten we het niet.

Als we zeggen: “Ik wil niet dat dit gebeurt”, richten we ons onbewust op die gebeurtenis die we niet in ons leven willen.

Slechts heel weinig mensen weten dit en ze gebruiken hun gedachten slim om alleen die dingen aan te trekken die ze in het leven willen. Ze zenden alleen sterke en positieve vibraties uit om dingen aan te trekken in plaats van zich te concentreren op negatieve vibraties.

De Wet van Aantrekking werkt voor je als je het goed begrijpt, als je het niet goed begrijpt dan kun je niet de vruchten plukken van manifestatie en kan het zelfs in je nadeel werken. Als je de kern van de Wet van Aantrekking hebt begrepen en als je het op een correcte manier in je leven toepast, kun je je volledige bestemming herschrijven naar eigen keuze.

Nu, je antwoord hebt op de vraag: Wat is de wet van aantrekking? Gaan we verder met het hebben over de bewijzen van zijn bestaan.

De wetenschap achter de Wet van Aantrekkingskracht

Voordat je verder gaat met het pad van de Wet van Aantrekkingskracht te bewandelen, wil ik je verzekeren dat dit volledig wordt ondersteund door de feiten en wetenschappelijke studies.

Hieronder vind je enkele van de vermeldingen van verschillende wetenschappelijke studies die direct hebben bewezen dat de wet van aantrekking niet alleen een theorie is, maar ook echt werkt.

Neuroanatomie

Of je nu de term de Wet van Aantrekking gebruikt of niet, het uitgangspunt van een leven leven volgens ontwerp blijft een feit en de wetenschap heeft bewezen dat dit het geval is. Wetenschappers zijn nu in staat om de complexiteit van het menselijk brein en lichaam uit te leggen op manieren die ze nog nooit eerder hebben gedaan. Dit komt doordat er nieuwe technologieën evolueren die revolutionaire studiemogelijkheden bieden.

Neuroanatomie is een van die onderzoeken waarbij spiegelneuronen betrokken zijn. Spiegelneuronen zijn een van de belangrijkste ontdekkingen in het laatste decennium van de neurowetenschappen, omdat ze ons zoveel informatie geven over onze sociale interacties en gewoonten van aangeleerd gedrag.

Ze verklaren ook de manier waarop we bepaalde energie aantrekken, zoals vrijgevigheid en vriendelijkheid. Een spiegelneuron is een neuron dat niet alleen vuurt wanneer een persoon een handeling uitvoert, maar ook wanneer een persoon een handeling ziet uitvoeren door een ander.

Met andere woorden, wanneer iemand een specifiek gedrag waarneemt, dat je vertoont, wordt dezelfde reactie weerspiegeld in de hersenen van die persoon en zullen zij vaak hetzelfde soort gedrag vertonen.

Bijvoorbeeld als je aardig, energiek en gelukkig bent; mensen om je heen observeren dat gedrag en spiegelen ze vaak op dezelfde manier aan je terug als je boos, verdrietig of ongelukkig bent. Misschien zie je dat andere mensen bij jou in de buurt dit soort gedragingen in de metafysica beginnen over te nemen.

Dit is een uitwisseling van energie die direct wordt gevoeld tussen individuen die zich met elkaar vermengen en in de wetenschap is dit te wijten aan spiegelneuronen. Wetenschappelijk gezien is dit de reden dat onze hoge frequenties een positieve respons opwekken bij andere en alle lage frequenties die we vertonen, kunnen een negatieve respons veroorzaken. Door dit mechanisme kunnen we er letterlijk voor zorgen dat anderen positief tegenover ons handelen.

Visualisatie

Ten tweede heeft de wetenschap bewezen dat visualisatie een belangrijk onderdeel is van het creëren van onze toekomstige resultaten.

Uit hersenonderzoek blijkt nu dat gedachten het vermogen hebben om specifieke hersenregio’s te stimuleren die dezelfde mentale instructies produceren als acties.

Onderzoek naar hersenchemie bewijst ook dat als je je hersenen in woorden vertelt wat je wilt, ze de neiging hebben om zich te vervelen en lui te worden, maar als je ze tekent of mentaal laat zien door middel van beeldspraak, reageert ze met een veel diepere interesse en aandacht.

Deze handeling helpt de hersenen en slaat de beelden op als een herinnering of een reeds bereikt feit. Het belangrijkste is dat visualisatie een directe impact heeft op veel van onze cognitieve praktijken, waaronder aandacht, planning, perceptie, geheugen en motorische controle.

Met andere woorden, mentale verbeelding verhoogt de motivatie van actie, vertrouwen in ons vermogen om een ​​doel te bereiken. Het zijn overtuigingen van succes en positieve emotionele toestanden die aansluiten bij het manifesteren, wat bijgevolg gewenst is.

Door middel van visualisatieprocessen worden de hersenen letterlijk getraind op prestatie en presteren.

Met de wet van aantrekkingskracht wordt ons herhaaldelijk verteld dat dagelijkse levendige mentale beelden van de dingen die we willen manifesteren, ons helpen om die dingen in ons leven te magnetiseren en dit heeft veel te maken met het feit dat neurologen weten dat het construeren van een fantasierijke gebeurtenis wetenschappelijk is bewezen.

Intentiewetenschap

Een derde lijn van wetenschappelijk bewijs dat de Wet van Aantrekking ondersteunt, heeft betrekking op intentiewetenschap.

Intentiewetenschap heeft bewezen dat de hersengebieden die betrokken zijn bij intentie, ook gerelateerd zijn aan actie.

Dit betekent dat wanneer we de hersengebieden stimuleren die verband houden met intentie, we ook onze actiecentra stimuleren.

Onze bedoelingen moeten sterk genoeg zijn om aan te zetten tot actie die erop aansluit.

En die bedoelingen kunnen worden versterkt door de eerder genoemde visualisatieprocessen.

Bovendien, wanneer we onze aandacht vestigen op een specifiek gevoel, of dat nu een fysiek gevoel in ons lichaam is of een emotioneel gevoel, vergroten we het gevoel eenvoudigweg door ons bewustzijn en onze observatie met onze aandacht te verwijderen. De gevoelsstaat doet deze twee dingen verdwijnen, laat zien dat we het mogelijk maken om dingen te voelen en te doen door ze bij te wonen of de intentie te hebben.

Daarom ondersteunen op intentie gebaseerde actie en op aandacht gebaseerde actie het idee van verbinding. De verbinding van zoals met hen, dus zonder de manier waarop we denken en voelen, beïnvloedt onze acties en verdere gevoelsstaten, evenals wat we waarnemen als een realiteit. Dit betekent dat de kwaliteit van onze gedachten en gevoelens in direct verband staat met de dingen die we ervaren.

In termen van de wet van aantrekking, wat we naar onszelf aantrekken, ons bewustzijn beïnvloedt en stuurt onze ervaringen. En de wetenschap laat ons zien dat observatie en variaties die ervaringen beïnvloeden, zodat het universum zelfs maar bestaat.

Laten we er dieper op ingaan en ontdekken wat de Wet van Aantrekking is? Hoe het opkwam in de wereld.

Evolutie van de Wet van Aantrekking

Toen je voor het eerst over de Wet van aantrekkingskracht hoorde zal je waarschijnlijk hebben nagedacht over waar de oorspronkelijke ideeën over de Wet van Aantrekking vandaan kwamen?

Is het een oud geloof? Of een goddelijke evolutie? Word het besproken in heilige religieuze boeken?

Laat me wat licht werpen over de evolutie ervan en hoe het geloof en de wetenschap van de mensen hun rol speelden in de ontwikkeling van de Wet in de loop van de tijd. Dat zal je helpen om het huidige en toekomstige potentieel van de Law of Attraction te bepalen.

Boeddhistische leer

Vanaf het begin werd de Wet van Aantrekking gevonden in de oude praktijken en boeddhistische leringen. En in die tijd was de Wet van Aantrekking niet bekend onder deze naam, maar werd deze aangeduid als boeddhistische leer, ook wel in het christendom genoemd. Dit gezegde van Boeddha is erg beroemd en wordt vaak gebruikt voor het begrijpen van de Wet van Aantrekking:

“Alles wat we zijn, is het resultaat van wat we hebben gedacht.“
Boeddha

Petrovna Blavatsky

In 1877 verscheen de term “Wet van aantrekking” voor het eerst in een boek geschreven door de Russische occultist Helena Petrovna Blavatsky. De 19e eeuw staat bekend als het begin van de New Thought-traditie. Helena Blavatsky gaf haar spirituele begeleiding in de 19e eeuw. Ze was tegen die tijd de eerste persoon met een goede naam in de spirituele wereld.

“The Universe is worked and guided from within outwards.“
Helena Blavatsky, The Key to Theosophy
Helena Blavatsky

Thomas Troward

Evenzo had Thomas Troward ook geweldig werk verricht door de naam Law of Attraction te verspreiden en stond hij bekend als “mystic Christian”. Na de bijdragen van Madame Blavatsky en Thomas Troward zijn er in het begin van de 20e eeuw veel vooraanstaande auteurs verschenen die het begrip van de Wet van Aantrekking naar een nieuw niveau hebben getild.

“We kunnen niet op de ene manier denken en op een andere manier handelen.“
Thomas Troward

William Walker Atkinson

In 1906 ging William Walker Atkinson dieper in op de Law of Attraction-concepten en legde de nadruk op het versterken van wilskracht, het verbeteren van de focus en het ontwikkelen van magnetisme om een ​​sterke aantrekkingskracht te creëren om de Law of Attraction met meer succes te implementeren.

“We zien over het algemeen datgene waarnaar we zoeken.“
William Walker Atkinson, Thought Vibration
William Walker Atkinson

The Science of Getting Rich

In 1910 publiceerde Wallace Delois Wattles The Science of Getting Rich, waarin hij de mening heeft gegeven dat iemand zijn eigen potentieel om dingen te manifesteren moet ontwikkelen in plaats van aan te nemen dat hij dat niveau bereikt dat door de experts wordt onderwezen.

“Door te denken wordt wat je wilt, naar je toe gebracht; door actie ontvang je het. “
Wallace Delois Wattles, The Science of Getting Rich
Wallace Delois Wattles

Napoleon Hill

Napoleon Hill is beroemd geworden nadat hij zijn Law of Attraction-technieken had beschreven in zijn boek Think and Grow Rich uit 1937. In het boek heeft hij zijn persoonlijke ervaringen en de moeilijkheden waarmee hij wordt geconfronteerd bij het implementeren van de Wet van Aantrekking in zijn eigen leven gedeeld. Ook heeft hij manieren gegeven waarop hij de wet effectief in zijn eigen leven kon gebruiken.

“Wat de geest ook kan bedenken en geloven, het kan bereiken.”
Napoleon Hill, Think and Grow Rich
Napoleon Hill

Esther Hicks

Later, aan het einde van de 20e eeuw, is de Law of Attraction beroemder geworden door de werkingen van mensen als Jerry en Esther Hicks in de jaren 80. De boekencollectie van Esther Hicks, genaamd The Teachings Of Abraham, heeft een goede uitleg gegeven over de wet van aantrekking en kunst van manifestatie.

“Als je het wilt en verwacht, zal het binnenkort van jou zijn.”
Esther Hicks, The Law of Attraction
Esther Hicks

Al deze vooraanstaande denkers hebben hun eigen mening gegeven over de vraag wat is de wet van aantrekking?

The Secret en The Law of Attraction

In de meest recente aflevering, in de 21e eeuw, heeft Rhonda Bryne’s boek The Secret de aandacht van veel mensen getrokken naar de Law of Attraction en de wereldwijde bekendheid en belangstelling vergroot. De film The Secret die op het boek is gebaseerd, heeft ook wat entertainment factor aan het verhaal toegevoegd. De film bevatte wijsheid van Marie Diamond, Joe Vitale en Jack Canfield.

Hiermee kwamen lezers en kijkers erachter dat de Law of Attraction door iedereen in hun dagelijkse leven kan worden gebruikt. Dit heeft mensen doen geloven dat iedereen de Wet van Aantrekking in hun voordeel kan gebruiken. Ze hebben de overtuiging versterkt dat we allemaal de macht hebben om onze realiteit te creëren en “gedachten kunnen dingen worden”.

Nu de belangstelling van mensen exponentieel groeit, mogen we verwachten dat meer mensen kennis zullen maken met de wet van aantrekking. Tegenwoordig is er veel deskundig materiaal over de wet van aantrekking beschikbaar voor de mensen in de vorm van boeken, films en natuurlijke onze online cursus de Wet van Aantrekking in de praktijk.

Aanbevelingen van beroemdheden en veel live voorbeelden zijn ook beschikbaar voor wie mensen vertrouwen, bijvoorbeeld acteur Will Smith, Oprah Winfrey, Jim Carry, bokser Conor McGregor en nog veel meer.

Met zoveel beschikbaarheid van kennis en voorbeelden van hoe het werkt kan iedereen de Wet van Aantrekking in zijn leven toepassen om zijn dromen te verwezenlijken. Ook kunnen steeds meer mensen die ervan op de hoogte zijn, nieuwe inzichten en manifestatie methoden introduceren die ons succes nog verder zullen helpen.

Werkt de Wet van Aantrekkingskracht?

Is het je duidelijk geworden wat de wet van aantrekking is? Twijfel je nog of het echt werkt?

Zoals eerder besproken, heeft The Law Of Attraction zich vele malen bewezen. Veel van de beroemdheden hebben het meegemaakt en hebben buitengewone bekendheid verworven, hun succesverhalen over de Law of Attraction zijn een inspiratie voor iemand die nieuw is met de Wet en in een dilemma verkeert over het geloven van het concept.

Zoals hierboven vermeld, hebben verschillende takken van de wetenschap met hun studies de authenticiteit van de Law of Attraction bewezen. Evenzo hebben veel bekende auteurs en levensdeskundigen hun eigen argumenten en uitleg gegeven over de realiteit van het concept. We kunnen met een gerust hart zeggen dat het concept van de wet van aantrekking wordt ondersteund door de wetenschappers, kunstenaars, auteurs en vooraanstaande denkers.

Verschillende prominente persoonlijkheden hebben hun ervaringen, citaten en werken gedeeld over de Law of Attraction, namen om op te noemen zoals Newton, Shakespeare, Blake, Oprah Winfrey, Emerson, Jim Carrey, Will Smith, Denzel Washington en Beethoven.

Bekijk onderstaande video met beroemdheden die vertellen over The Law of Attraction:

Deze beroemdheden, maar ook het grote publiek heeft de kracht van Law of Attraction ervaren.

Het meest uitdagende deel is het accepteren en geloven van het concept. Ik weet dat ik genoeg bewijs heb geleverd zodat je het bestaan ​​van Law of Attraction kunt accepteren, maar je zult dit niet geloven totdat je het persoonlijk ervaart. Het moeilijkste is om een ​​correct en volledig begrip van het concept te hebben.

Maar als je eenmaal het echte begrip hebt van wat de wet van aantrekking is? Zal je hart zal vol hoop, vrijheid en positiviteit zijn en zul jij je vrij voelen van angst en negativiteit die je ervan weerhouden je doelen te bereiken.

Hoe de Wet van Aantrekking te gebruiken?

Tot nu toe kwamen we te weten wat de wet van aantrekking is? De bewijzen van het bestaan ​​ervan, ik heb verschillende wetenschappers en beroemdheden genoemd die de realiteit van de Wet van Aantrekking ondersteunen. Daarbij hebben ook de evolutie van de wet van de oudheid tot de 21e eeuw onderzocht met ook de toekomstige mogelijkheden van de Wet van Aantrekking.

Nu wil je vast graag weten hoe je de wet van aantrekking kunt gebruiken? Met andere woorden: hoe pas je de wet van aantrekking toe in je leven?

Iedereen met voldoende oefening de Wet van Aantrekking kan gebruiken op zijn of haar eigen manier.

Als je eenmaal het juiste begrip van de Wet van Aantrekking hebt gekregen en je je eigen manifestatie-methode hebt ontwikkeld, zullen de poorten van de oneindige mogelijkheden voor je opengaan. Je bent je de schepper van je eigen lot en je kunt gemakkelijk je levensdoelen naar je toe laten komen.

Je hoeft je alleen maar te concentreren en de juiste maatregelen te nemen om je doelen te bereiken. Je hoeft je niet te concentreren op de manieren om aan te trekken, maar als je genoeg geloof en focus op je doel hebt, zullen je doelen een manier creëren om naar je toe te komen.

Met een goed en volledig begrip van de Wet van Aantrekking, is je leven als een leeg canvas en jij bent de schilder. Je kunt elk plaatje maken die je maar wilt. En als je twijfelt, verander dan gewoon het plaatje en maak een perfecte.

Ik ben er vrij zeker van dat jij nu het antwoord hebt op de vraag Wat is de wet van aantrekking? Maar als je nog meer duidelijkheid nodig hebt over het gebruik van de wet van aantrekking? Dan zijn hier enkele van de gebieden van je leven die je onder controle kunt krijgen door The Law Of Attraction te gebruiken:

De Wet van Aantrekkingskracht voor geld en rijkdom

Het meest voorkomende universele doel over de hele wereld is geld en financiële vrijheid. Mensen willen geld voor verschillende doeleinden: om voldoende koopcapaciteit te hebben, om genoeg spaargeld te hebben, om van het leven te genieten, om anderen helpen, je gezin te onderhouden en voor een betere levensstijl en nog veel meer.

Om geld en rijkdom aan te trekken, moeten we een goede relatie met geld onderhouden.

Geld speelt verschillende doelen voor verschillende mensen. Geld heeft het vermogen om in je basisbehoeften te voorzien om behoeften te waarderen.

We aarzelden altijd bij het bespreken van onze financiële zaken. We onthullen nooit onze ambitie over geld, omdat de meesten van ons het als een negatieve indruk beschouwen. We denken dat als we zeggen: “Ik wil miljardair worden”, dat een slechte indruk van mij zal geven en het publiek mijn persoonlijkheid zal koppelen aan hebzucht en ijdelheid.

De meesten van ons zijn niet duidelijk over het idee van geld. Als we geld nog steeds in verband brachten met negatieve eigenschappen zoals hebzucht, zullen we er nooit meer van kunnen aantrekken.

We moeten deze negatieve denkpatronen uitbannen.

Als ik de Wet van Aantrekking wil gebruiken voor geld en rijkdom, dan hoef ik alleen maar positieve vibraties te verspreiden over wat ik van geld vind.

Law of Attraction vision board

Met behulp van verschillende DWVA visualisatietools en methoden kun je de Wet van Aantrekking voor geld en rijkdom toepassen en je geldgewoonten en -denken verbeteren. Een van die tools is het Law of Attraction vision board.

Een Law of Attraction vision board is net als andere een eenvoudig bord waarop je je dromen / doelen gaat uitbeelden. Je kunt je doelen in elke vorm vermelden, d.w.z. woorden, afbeeldingen, foto’s, papierknipsels of iets anders wat je helpt die doelen uit het hoofd te leren en positieve gevoelens over die doelen uit te stralen om het universum over je doelen te vertellen.

Een Law of Attraction vision board helpt je om je te concentreren, te geloven en je negatieve gedachten te verzachten uit over je succes bij het bereiken van die doelen.

Het houden van een vision board van de Wet van Aantrekking, positieve affirmaties, het uitschrijven van een cheque naar jezelf, het veranderen van je denkproces in positiviteit zijn de meest bekende werktechnieken die helpen bij het gebruiken van de Wet van Aantrekking voor geld, rijkdom of iets anders.

De Wet van Aantrekkingskracht voor liefde en relaties

Liefde en relaties zijn enkele van de belangrijkste aspecten van het leven. Daarom hebben veel mensen verschillende doelen met betrekking tot hun liefde en relaties.

Sommigen willen hun soulmate aantrekken, sommigen willen hun ex weer in het leven trekken, sommigen willen een betere relatie met iemand, sommigen willen de perfecte persoon in hun leven aantrekken.

Wat het doel ook mag zijn, als je afweet van de wet van aantrekking en je weet dat de Wet van Aantrekking in het leven kan worden gebruikt, dan kun je de kracht van deze wet begrijpen en weet je dat je de Wet van Aantrekking ook kunt toepassen op het gebied van liefde en relaties.

De hierboven genoemde Law of Attraction technieken kunnen dus ook worden gebruikt om liefde en een goede relatie te manifesteren. Dergelijke visualisatie methoden helpen bij het vergroten van je zelfvertrouwen en het verwijderen van alle negatieve gevoelens die je ervan weerhouden liefde of relaties aan te trekken.

Probeer visualisatie te oefenen en je mindset te verbreden naar positiviteit. Wees dan klaar om je droomliefde te ontvangen. Op deze manier is het heel goed mogelijk om je echte soulmate aan te trekken door The Law Of Attraction te gebruiken voor liefde en relaties.

Law of Attraction oefeningen

Nou, we zijn bijna op het einde zijn van dit artikel over de vraag wat is de wet van aantrekking? En hoe het voor je kunt laten werken.

Ik wil nog enkele van de Law of Attraction oefeningen met je delen waarvan bewezen is dat ze werken en waarvan velen uitstekende resultaten hebben gekregen:

 • Maak een Law of Attraction vision board.
 • Gebruik dagelijks positieve affirmaties.
 • Probeer je concentratie te vergroten.
 • Wees dankbaar voor wat je al hebt.
 • Lezen en mediteren is een goede manier om je geest kalm te houden.
 • Wees specifiek en gedetailleerd over uw doelen.
 • Zie positiviteit in alles.
 • Praat over uw doelen met mensen, misschien met ouders, vrienden, partners.
 • Weg met je zelfbeperkende overtuigingen.
 • Creëer een symmetrie tussen je geest en je hart.
 • Verspreid positieve trillingen.
 • Stop met geobsedeerd te zijn door iets en laat los.
 • Haal dingen uit je hoofd die je tijd en energie verspillen.
 • Maak je huiswerk door spirituele sprekers te bestuderen.
 • Verbeter je visualisatie.
 • Geloof in jezelf en de wet van aantrekking.
 • Weg met negativiteit.

Deze eenvoudig ogende Law of Attraction-oefeningen hebben een diepe invloed op de geest en het denkproces.

Samenvatting:

We hebben antwoord gegeven op de vraag: Werkt de wet van aantrekking echt? En hoe gebruik je de wet van aantrekking? Verder hebben we besproken wat zijn de wetenschap zegt over de Law of Attraction. We hebben je ook laten zien wanneer de wet van aantrekking is ontstaan ​​en hoe heeft deze zich ontwikkeld,

De Wet van Aantrekkingskracht is te gebruiken voor verschillende gebieden van het leven, bijvoorbeeld geld, liefde, relaties, enz.

Gebruik de oefeningen en tips die in dit artikel worden genoemd om in je leven toe te passen. Het kan even duren voordat je het allemaal echt begrijpt en kan toepassen, maar de resultaten zullen komen. En het zal je verbluffende resultaten geven.

Blijf geloven en focussen….😉

Wil je meer weten over DWVA? Volg dan onze online cursus:

Cursus de Wet van Aantrekkingskracht

Wil jij leren je droomleven te manifesteren?

Doe dan mee met onze cursus “Manifesteer je Droomleven” In deze online cursus leer de Wet van Aantrekking duidelijk te begrijpen. Het geeft je inzicht in “hoe de wet van aantrekking werkt” en “hoe je het kunt toepassen” om je droomleven te manifesteren.

Online Cursus Wet van Aantrekkingskracht: “Manifesteer je Droomleven” van € 179 voor € 47

Wat krijg je allemaal?

✅ Je gaat leren hoe de wet van aantrekking werkt
✅ Je krijgt bewijzen, sleutels en geheimen over de Wet van Aantrekking
✅ Je krijgt meteen toegang tot onze online academie
✅  Je leert hoe je moeiteloos geld kunt verdienen

Lees meer…

Bekijk ook de veelgestelde vragen:

Wet van aantrekkingsoefeningen:

 • Wees dankbaar
 • Gebruik het focuswiel
 • Maak een Droombord
 • Visualiseer je doelen
 • Intentie instellen
 • Affirmaties doen
 • Geef het Universum een takenlijst
 • Schrijf een ‘toekomstig jij’-dagboek

DOE MEE met de CURSUS “Manifesteer je Droomleven” en krijg alles wat je wilt!

BEKIJK ook onze Webshop met eBooks over de Wet van Aantrekkingskracht.

Er is geen exacte tijd voor hoe lang het zal duren voordat de Wet van Aantrekkingskracht je verlangens manifesteert. Het hangt af van 3 hoofdfactoren. Je overtuiging dat je kunt hebben wat je wilt manifesteren, je afstemming op je verlangen en je vermogen om los te laten en op de uitkomst te vertrouwen.

DOE MEE met de CURSUS “Manifesteer je Droomleven” en krijg alles wat je wilt!

BEKIJK ook onze Webshop met eBooks over de Wet van Aantrekkingskracht.

De wet van aantrekkingskracht werkt altijd. Altijd. Ons responsieve universum laat je precies zien wat je uitzendt in de vorm van energie – kijk gewoon naar wat je terugkrijgt (je realiteit). En er zijn altijd manieren om je resonantie te veranderen om precies te ontvangen wat je wilt.

DOE MEE met de CURSUS “Manifesteer je Droomleven” en krijg alles wat je wilt!

BEKIJK ook onze Webshop met eBooks over de Wet van Aantrekkingskracht.

Simpel gezegd, de Wet van Aantrekkingskracht zegt dat je alles waar je je op concentreert in je leven zult aantrekken. Waar je je energie en aandacht ook aan geeft, het komt bij je terug. Dus als je gefocust blijft op de goede en positieve dingen in je leven, zul je automatisch meer goede en positieve dingen in je leven aantrekken.

DOE MEE met de CURSUS “Manifesteer je Droomleven” en krijg alles wat je wilt!

BEKIJK ook onze Webshop met eBooks over de Wet van Aantrekkingskracht.